Přípravy lektorů

Každý přihlášený obdrží nejpozději do 7.10. e-mail, ve kterém bude odkaz na přípravy.