Přípravy lektorů

Každý přihlášený obdrží nejpozději čtyři týdny před dílnou e-mail, ve kterém bude odkaz na přípravy.