Zrušení registrace

Pokud potřebujete zrušit svou účast na Dílně (nejpozději 14 dní předem). Po tomto termínu je již za vás zaplacena záloha a nelze ji vrátit.
Zrušení, případně změnu v registraci oznamte e-mailem organizátorovi dílny.